พิธีมอบโล่รางวัล TGDA2016

  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2016 และจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในงานเกษตรแฟร์ 2559ซึ่งได้มีการมอบโล่ผู้ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2016 ใน “งานมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016”โดย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards ประจำปี 2559 นี้ ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  โดยออกอากาศทางช่อง NBT ในช่วงข่าวต้นชั่วโมง 15.03 น. เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา [...]

By | May 15th, 2016|Uncategorized|Comments Off on พิธีมอบโล่รางวัล TGDA2016

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016

   สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016 ขึ้นในงานเกษตรแฟร์ 2559 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559 โดยการแสดงผลงานในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลงานทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวด Thailand Green Design Awards ประจำปี 2559 โดยผลงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภทตามประเภทการประกวด ได้แก่ ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน  ผลงานประเภทใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ผลงานประเภทช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และผลงานเพื่อสังคมผู้สูงอายุ     ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมการจัดแสดงผลงานได้ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โซนด้านหน้าฝั่งซ้ายของเวที โดยจัดแสดงผลงานตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. – 18.00 น. งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย    

By | May 13th, 2016|Uncategorized|Comments Off on สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016