พิธีมอบโล่รางวัล TGDA2016

พิธีมอบโล่รางวัล TGDA2016

  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2016 และจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในงานเกษตรแฟร์ 2559ซึ่งได้มีการมอบโล่ผู้ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2016 ใน “งานมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร...
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016

   สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016 ขึ้นในงานเกษตรแฟร์ 2559 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559 โดยการแสดงผลงานในครั้งนี้...