TGDA2017 ขยายเวลารับสมัครถึง 9 ธันวาคม 2559

TGDA2017 ขยายเวลารับสมัครถึง 9 ธันวาคม 2559

Thailand Green Design Awards 2017 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2560 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการบริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Thailand...