พิธีมอบโล่รางวัล TGDA2017 ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน

พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล   Thailand Green Design Awards 2017  ณ  Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design [...]

By | February 16th, 2017|Uncategorized|Comments Off on พิธีมอบโล่รางวัล TGDA2017 ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน

พิธีมอบประกาศนียบัตร ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017  ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560           เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 [...]

By | February 6th, 2017|Uncategorized|Comments Off on พิธีมอบประกาศนียบัตร ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

การจัดแสดงผลงาน TGDA2017 ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

การจัดแสดงผลงาน TGDA2017 ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 การจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017  ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 1        สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล TGDA2017 ทั้ง 4 ประเภทรางวัล ซึ่งได้แก่ รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน  รางวัลผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  รางวัลผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต และรางวัลผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ  โดยจัดแสดงผลงาน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในการเปิดงานครั้งนี้ ดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมด [...]

By | February 6th, 2017|Uncategorized|Comments Off on การจัดแสดงผลงาน TGDA2017 ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560