[ข่าว] – “ปลูกรัก เติมสมุนไพรสู่สากล”

[ข่าว] - "ปลูกรัก เติมสมุนไพรสู่สากล" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10407 หน้า 17 1        "ปลูกรัก เติมสมุนไพรสู่สากล" น้ำมันหอมระเหยสูตรผสมสมุนไพร เพื่อฟื้นฟูสุขภาพหญิงหลังการคลอดทดแทนการอยู่ไฟ ตอบโจทย์สังคมเมือง...เราตั้งใจสร้างธุรกิจที่คืนกลับให้สังคม นอกจากการส่งเสริมชาวบ้านทำวิสาหกิจชุมชนที่แม่ระมาด จ.ตาก แล้ว ยังขยายให้วิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่แล้วร่วมปลูกสมุนไพรด้วย ตอนนี้มีพื้นที่ปลูกราว 100 ไร่ และปลูกรัก "ผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรเข้มข้นทดแทนการอยู่ไฟ ยังได้รับรางวัลชมเชยในประกวด Thailand Green Design Awards 2017 อีกด้วย  

By | March 23rd, 2017|Uncategorized|Comments Off on [ข่าว] – “ปลูกรัก เติมสมุนไพรสู่สากล”

[ข่าว] – “ไทยแลนด์กรีนดีไซน์” ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมจากไอเดีย

[ข่าว] - "ไทยแลนด์กรีนดีไซน์" ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมจากไอเดีย หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ - พุธ 1 มีนาคม 2560 ปีที่ 39 ฉบับที่ 4918 หน้า 36 1        ไทยแลนด์กรีนดีไซน์ ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมจากไอเดีย เป็นการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการประกวดทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต และผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวว่า"การที่ผลงานมีส่วนช่วยทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงนับว่ามาถูกทาง" นอกจากนี้ "แนวโน้มสินค้าด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของไทยมีทิศทางที่ดี แต่ทั้งนี้ภาครัฐควรจะส่งเสริมให้เต็มลูปตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค และควรมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใช้สินค้าที่มาจากการรีไซเคิล" กล่าวโดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินครั้งนี้  

By | March 15th, 2017|Uncategorized|Comments Off on [ข่าว] – “ไทยแลนด์กรีนดีไซน์” ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมจากไอเดีย

[ข่าว] – มอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2017

[ข่าว] - มอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2017 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่ 67 ฉบับที่ 23314 หน้า 4 1       มอบรางวัล...ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ วารุณี ธนะแพสย์ ผอ.สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2017 ที่สยามพารากอน  

By | March 15th, 2017|Uncategorized|Comments Off on [ข่าว] – มอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2017

[ข่าว] – มอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2017

[ข่าว] - มอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2017 หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ วันเสาร์ที่ 18 - ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่ 23 ฉบับที่ 1629 หน้าที่ 12 1        พิธีมอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2017 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน ซึ่งจัดขึ้นมาเป็นปีที่ 3 โดยหวังให้เป็นเวทีการประกวดที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร วัสดุธรรมชาติ และเศษวัสดุทางการเกษตรต่าง ๆ ในเชิงพาณิชย์ 1

By | March 15th, 2017|Uncategorized|Comments Off on [ข่าว] – มอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2017

[ข่าว] – มอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2017

[ข่าว] - มอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2017 หนังสือพิมพ์สยามกีฬา วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11675 หน้าที่ 14 1      มอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2017 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยมุ่งเน้นเพื่อเป็นการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร วัสดุธรรมชาติ และเศษวัสดุทางการเกษตรต่าง ๆ ในเชิงพาณิชย์  

By | March 15th, 2017|Uncategorized|Comments Off on [ข่าว] – มอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2017

[ข่าว] – รักษ์โลกผ่านงานออกแบบ

[ข่าว] - รักษ์โลกผ่านงานออกแบบ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10375 หน้าที่ 17 1        Thailand Green Design Awards (TGDA) ... เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนหันมาใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเป็นบันไดให้กับทุกผลงานที่เข้าร่วมและได้รับรางวัลมีการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป  

By | March 15th, 2017|Uncategorized|Comments Off on [ข่าว] – รักษ์โลกผ่านงานออกแบบ

[ข่าว] – มอบรางวัลการประกวด Thailand Green Design Awards 2017

[ข่าว] - มอบรางวัลการประกวด Thailand Green Design Awards 2017 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2325 หน้าที่ 18 1        งานการมอบรางวัลการประกวด Thailand Green Design Awards 2017 ได้จัดขึ้น ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ และหวังให้เป็นเวทีการประกวดที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

By | March 15th, 2017|Uncategorized|Comments Off on [ข่าว] – มอบรางวัลการประกวด Thailand Green Design Awards 2017

[ข่าว] – ‘ดูโอซีท’ รักษ์โลกใส่ใจสูงวัย

[ข่าว] - ‘ดูโอซีท’ รักษ์โลกใส่ใจสูงวัย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10375 หน้าที่ 17 1        ดูโอซีท (Duo Seat) เก้าอี้นั่งอาบน้ำที่เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ห้องน้ำของผู้สูงอายุ เป็นผลงานที่ออกแบบและพัฒนาโดยนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 Thailand Green Design Awards 2017 ประเภทผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา 1       วรีสา ลัคนาธรรมพิชิต หนึ่งในคณะผู้จัดทำ กล่าวว่า “กลุ่มสังคมผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายของเก้าอี้ดูโอซีท และเป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคต” ซึ่งประสบการณ์ตรงของญาติที่ล้มในห้องน้ำ ทำให้วรีสาฉุกคิดว่า [...]

By | March 15th, 2017|Uncategorized|Comments Off on [ข่าว] – ‘ดูโอซีท’ รักษ์โลกใส่ใจสูงวัย

รายการรักเมืองไทย ตอน ทิศทางของธุรกิจสีเขียวในอนาคต

ชวนฟัง....รายการรักเมืองไทย ตอน “ทิศทางของธุรกิจสีเขียวในอนาคต” พบกับการพูดคุยสุดพิเศษในประเด็นที่ว่า ธุรกิจสีเขียวในอนาคตจะเป็นอย่างไร โดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต  อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หนึ่งในกรรมการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards  เป็นแขกรับเชิญในครั้งนี้ โดย ตอน “ทิศทางของธุรกิจสีเขียวในอนาคต” นี้ มีทั้งหมด 2 ตอนด้วยกัน ฟังกันไม่ยาว ประมาณตอนละ 25 นาที มาดูกันว่าธุรกิจสีเขียวในอนาคตจะเดินไปในทิศทางใดกันบ้าง .... ไปชมกันเลยค่ะ   รายการรักเมืองไทย ตอน “ทิศทางของธุรกิจสีเขียวในอนาคต” ตอนที่ 1 ออกอากาศเมื่อ วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (True Visions 784)   รายการรักเมืองไทย ตอน “ทิศทางของธุรกิจสีเขียวในอนาคต” ตอนที่ 2 ออกอากาศเมื่อ วันพุธที่ 1 [...]

By | March 6th, 2017|Uncategorized|Comments Off on รายการรักเมืองไทย ตอน ทิศทางของธุรกิจสีเขียวในอนาคต

ผลงานสร้างสรรค์ ไอเดียรักษ์โลก

ผลงานสร้างสรรค์ ไอเดียรักษ์โลก   Thailand Green Design Awards 2017  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      1 1        เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร [...]

By | March 2nd, 2017|Uncategorized|Comments Off on ผลงานสร้างสรรค์ ไอเดียรักษ์โลก