ประกาศ ขยายเวลารับสมัครถึง 22 ธันวาคม 2560

Thailand Green Design Awards 2018 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2561 TGDA2018  ขยายเวลารับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 รายละเอียด 1   1. ท่านที่ส่งใบสมัครและผลงานด้วยตนเอง สามารถส่งใบสมัครและผลงานได้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น 1   2. ท่านที่ส่งใบสมัครและผลงานทางไปรษณีย์ คณะกรรมการจะยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ คือ ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 1   3. ท่านที่ส่งใบสมัคร และ/หรือ ผลงาน ทางออนไลน์ และทางอีเมล์ สามารถส่งได้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น ส่งผลงานได้ที่: 1   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1   อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 1  [...]

By | November 30th, 2017|Uncategorized|Comments Off on ประกาศ ขยายเวลารับสมัครถึง 22 ธันวาคม 2560

[ข่าว] – TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกับ Thailand Green Design Awards 2018

TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกับ Thailand Green Design Awards 2018 ข่าวโดย: ไทยมีเดียพีอาร์ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 1 คงจะน่าเสียดาย ถ้าไอเดียของคุณถูกเก็บไว้คนเดียว เวลาของนักออกแบบหัวใจสีเขียวมาถึงแล้ว!!!! 1       สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกับ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2018 หรือ TGDA2018 ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 ธันวาคม 2560 สมัครเข้าประกวด คลิก https://www.tgda.in.th/register ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tgda.ku.ac.th ประเภทของการประกวด 1. ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) 2. ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) [...]

By | November 17th, 2017|Uncategorized|Comments Off on [ข่าว] – TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกับ Thailand Green Design Awards 2018

[ข่าว] – TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว…ร่วมส่งผลงานสุดสร้างสรรค์เข้าประกวดกับ Thailand Green Design Awards 2018

TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว…ร่วมส่งผลงานสุดสร้างสรรค์เข้าประกวดกับ Thailand Green Design Awards 2018 ข่าวโดย: cynhite วันที่ 30 ตุลาคม 2560 1 คงจะน่าเสียดาย…ถ้าไอเดียของคุณถูกเก็บไว้คนเดียว เวลาของนักออกแบบหัวใจสีเขียวมาถึงแล้ว!!!! 1 1        สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบอิสระ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการ บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป … ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกับ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2018 หรือ TGDA2018  ชิงเงินรางวัล ประกาศนียบัตร พร้อมโล่เกียรติยศมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 ธันวาคม 2560 สมัครเข้าประกวด [...]

By | November 17th, 2017|Uncategorized|Comments Off on [ข่าว] – TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว…ร่วมส่งผลงานสุดสร้างสรรค์เข้าประกวดกับ Thailand Green Design Awards 2018

[ข่าว] – TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว ส่งผลงานสุดสร้างสรรค์เข้าประกวดใน THAILAND GREEN DESIGN AWARDS 2018

TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว ส่งผลงานสุดสร้างสรรค์เข้าประกวดใน THAILAND GREEN DESIGN AWARDS 2018 ข่าวโดย: IURBAN วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 11 คงจะน่าเสียดาย…ถ้าไอเดียของคุณถูกเก็บไว้คนเดียว เวลาของนักออกแบบหัวใจสีเขียวมาถึงแล้ว!!!! 1        สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบอิสระ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการ บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป … ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกับ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2018 หรือ TGDA2018  ชิงเงินรางวัล ประกาศนียบัตร พร้อมโล่เกียรติยศมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 ธันวาคม 2560 [...]

By | November 17th, 2017|Uncategorized|Comments Off on [ข่าว] – TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว ส่งผลงานสุดสร้างสรรค์เข้าประกวดใน THAILAND GREEN DESIGN AWARDS 2018

[ข่าว] – อย่าพลาด!! TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว ร่วมส่งผลงานรักษ์โลกเข้าประกวดกับ Thailand Green Design Awards 2018

อย่าพลาด!! TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว ร่วมส่งผลงานรักษ์โลกเข้าประกวดกับ Thailand Green Design Awards 2018 ข่าวโดย: ThaiPR.NET วันที่ 30 ตุลาคม 2560 1 คงจะน่าเสียดาย ถ้าไอเดียของคุณถูกเก็บไว้คนเดียว เวลาของนักออกแบบหัวใจสีเขียวมาถึงแล้ว!!!! 1        สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกับ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2018 หรือ TGDA2018 ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 4 ธันวาคม 2560 1 สมัครเข้าประกวด https://www.tgda.in.th/register ดาวน์โหลดใบสมัคร https://www.tgda.in.th/register ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.tgda.ku.ac.th ประเภทของการประกวด 1. ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) 2. [...]

By | November 17th, 2017|Uncategorized|Comments Off on [ข่าว] – อย่าพลาด!! TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว ร่วมส่งผลงานรักษ์โลกเข้าประกวดกับ Thailand Green Design Awards 2018

[ข่าว] – ประกวดลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 : Thailand Green Design Awards 2018

ประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 : Thailand Green Design Awards 2018 ข่าวโดย: Contestwar วันที่ 14 สิงหาคม 2560 1 1 1        สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 : Thailand Green Design Awards 2018 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ กลุ่มผู้สมัคร กลุ่มที่ 1 นักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ประกอบการ ประเภทรางวัล/ผลงาน รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Product for energy [...]

By | November 17th, 2017|Uncategorized|Comments Off on [ข่าว] – ประกวดลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 : Thailand Green Design Awards 2018