พิธีมอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2019 ณ สยามพารากอน

  ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ในการประกวด Thailand Green Design Awards 2019 ณ สยาพารากอน Lifestyle Hall ชั้น 2 โดยมีดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดี และมอบรางวัลกับผู้ได้รับรางวัล ดร.สุพนิดา วินิจฉัย ประธานคณะทำงาน TGDA เป็นผู้กล่าวรายงาน รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ประธานกรรมการตัดสิน กล่าวถึงภาพรวมการตัดสิน TGDA หลังจากพิธีมอบรางวัล และถ่ายภาพร่วมกันแล้ว ทาง TGDA ได้ประกาศผลรางวัล Popular Vote ที่ได้เปิดโหวตมาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม เรื่อยมา และปิดโหวตในวันที่ 25 มีนาคม เวลา 18.00 น. ผู้ได้รับคะแนน [...]

By | March 28th, 2019|News|Comments Off on พิธีมอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2019 ณ สยามพารากอน

กำหนดการพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลงาน Thailand Green Design Awards 2019 ณ สยามพารากอน

  กำหนดการพิธีมอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2019 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562   ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน    10.40 – 11.00 น. ลงทะเบียนผู้ได้รับรางวัล TGDA2019 11.00 – 11.50 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) 11.50 – 12.00 น. ซักซ้อมลำดับการรับรางวัล ณ บริเวณหน้าเวที 12.00 – 13.00 น. ผู้ได้รับรางวัลทุกคนยืนประจำผลงานเพื่อถ่ายภาพนิ่ง (*เจ้าหน้าที่จะแจ้งลำดับอีกครั้ง) 13.30 – 14.00 น. ลงทะเบียนผู้บริหาร และลงทะเบียนสื่อมวลชน 14.00 – 14.05 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ 14.05 [...]

By | March 11th, 2019|Uncategorized|Comments Off on กำหนดการพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลงาน Thailand Green Design Awards 2019 ณ สยามพารากอน