กลับมา
TURN TO
รางวัลชนะเลิศ
กลับมา
ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป

โดย

นายวิทยา ชัยมงคล

รายละเอียดผลงาน

ชิ้นงานจากกระดาษเหลือใช้ผ่านกระบวนการเพื่อให้มีความทนทานต่อการใช้งาน ขึ้นรูปงานปั้นด้วยมือ นำเสนอให้มีความเรียบง่าย สี่ที่เกิดขึ้นในชิ้นงานเกิดจากเนื้อสีจริงของกระดาษไม่ได้เกิดจากกระบวนการทำสี สร้างสรรค์ผลงานที่ให้ความรู้สึกของงานปั้นที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติ และคงเอกลักษณ์ของแต่ละชิ้นงานเป็นสำคัญ ใช้สำหรับตกแต่งที่อยู่อาศัย โรงแรม และสำนักงานอื่นๆ