กล่องข้าวน้อยฆ่าขยะอินทรีย์
Kong Khao Noi That kills the waste
รางวัลรองชนะเลิศ
กล่องข้าวน้อยฆ่าขยะอินทรีย์
ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่ม : นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดย

นายภัทรดนัย ธูปสุวรรณ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

227 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330

รายละเอียดผลงาน

ผลิตจากใบของธูปฤๅษีหาง่ายตามท้องถิ่น เปลี่ยนวัชพืชให้เพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้เองตามธรรมชาติ ทุกชิ้นส่วนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขบวนการผลิตถึงขบวนการย่อยสลาย สามารถบรรจุขยะอินทรีย์ได้เต็มกล่อง สามารถเลือกขนาดได้ตามพื้นที่ ที่ต้องการใช้งาน