กางเกงสำหรับผู้สูงอายุชาย
รางวัลชมเชย
กางเกงสำหรับผู้สูงอายุชาย
ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
กลุ่ม : นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดย

นายพิสิษฐ์ สุภิสิงห์ นายพิษณุ สังข์สีเหลือบ และ นายธนพล มณีชื่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายละเอียดผลงาน

กางเกงผ้ามัดย้อมสำหรับผู้สูงอายุชาย ทำจากผ้าป่าน การสวมใส่ออกแบบให้มีลักษณะเป็นตีนตุ๊กแกร่วมกับยางยืด ทำให้การสวมใส่กางเกงมีความสะดวกมากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตในผู้สูงอายุ