ครัส
CRUS
รางวัลชนะเลิศ
ครัส
ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป

โดย

นายกาย จาตุรจินดา

รายละเอียดผลงาน

อุปกรณ์สำหรับผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว ทำจากโดยอุปกรณ์จะมีการสะสมพลังงานเมื่อผู้ใช้ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว อุปกรณ์จะเกิดการปลดปล่อยและคืนพลังงาน (Energy Return) ด้วยเกิดการดีดตัวไปข้างหน้า และจากคุณสมบัติวัสดุที่ใช้คือ คาร์บอนไฟเบอร์ ทำให้เกิดแรงผลัก/แรงส่งที่บริเวณขาและเท้าไปข้างหน้า ส่งผลให้ผู้ใช้ เคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจและมั่นคง นอกจากนี้โครงสร้างด้านล่าง จะป้องกันข้อเท้าไม่ให้เกิด อาการข้อเท้าพลิก ทำให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มความเร็วในการเดิน/วิ่งได้อย่างมั่นใจ