จีวา ซุปเปอร์ รีไวต้าไลซ์เซอร์
JIVA SUPER REVITALIZER
รางวัลรองชนะเลิศ
จีวา ซุปเปอร์ รีไวต้าไลซ์เซอร์
ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

บริษัท ช เนเจอร์ จำกัด

รายละเอียดผลงาน

ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาศีรษะล้าน ผลิตจากสมุนไพรไทยโดยการใช้เทคโนโลยีการสกัดให้เข้มข้นด้วยเทคนิค Falling film evaporator ช่วยให้ผมขึ้นเทียบเท่ายาเคมีที่วงการแพทย์ยอมรับ และไม่ทําให้ผมร่วงเมื่อหยุดใช้