ซองเก่าไป แฟ้มใหม่มา
ECO ENVELOP + FOLDER
รางวัลชนะเลิศ
ซองเก่าไป แฟ้มใหม่มา
ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

บริษัท ไทย ที อาร์ เอส (2008) จำกัด

รายละเอียดผลงาน

ซองเอกสาร ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ด และพิมพ์ลายบนกระดาษด้วยหมึกถั่วเหลือง จากแนวคิดที่ต้องการยืดอายุการใช้งานให้กับซองเอกสารด้วยการนำมาใช้ซ้ำในฟังก์ชั่นใหม่ โดยการออกแบบซองเอกสารใหม่ให้มีรอยปรุแบบฉีกได้ เมื่อฉีกฝาพับและฉีกตามแนวรอยปรุด้านข้างซองออก ก็จะสามารถเปลี่ยนซองเอกสารให้กลายเป็นแฟ้มใส่เอกสารที่มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นได้อย่างง่ายดาย