ดีไอ สมาร์ท ไวเลส สวิตซ์
รางวัลรองชนะเลิศ
ดีไอ สมาร์ท ไวเลส สวิตซ์
ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

บริษัท ดีไอ คอนเซ็ปต์ สโตร์ จำกัด

รายละเอียดผลงาน