ตุ๊กตาบำบัด
รางวัลชมเชย
ตุ๊กตาบำบัด
ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป

โดย

นางสาวนันทิยา ณ หนองคาย

รายละเอียดผลงาน

ผลิตภัณฑ์ถุงประคบร้อนที่พัฒนามาจากเศษเส้นด้ายเหลือทิ้ง ออกแบบให้เป็นรูปทรงปลา เพื่อช่วยผ่อนคลาย สามารถถอดปลอกออกซักทำความสะอาดได้ ไส้ในของตุ๊กตาเป็นเมล็ดถั่วเขียวที่สามารถเก็บความร้อนโดยการนำไปตากแดด หรืออุ่นด้วยใช้ไมโครเวฟ