ถ่านอัดหุงต้มพร้อมไล่ยุง
รางวัลชมเชย
ถ่านอัดหุงต้มพร้อมไล่ยุง
ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่ม : นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดย

นายฉัตรชัย ไร่สงัด

รายละเอียดผลงาน