น้ำตาลช่อดอกมะพร้าว
COCONUT FLOWER SUGAR
รางวัลรองชนะเลิศ
น้ำตาลช่อดอกมะพร้าว
ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป

โดย

นายภาณุกฤษ เดชากิตตินันท์ และ นางสาวณัฐท์ธีรา งามโสภา

รายละเอียดผลงาน

น้ำตาลช่อดอกมะพร้าว เป็นการแปรรูปจากน้ำตาลก้อนให้เป็นน้ำตาลบดละเอียดเพื่อให้ง่ายต่อการบริโภค และการเก็บรักษา มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low IG) จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่แกว่งตัว ดีต่อสุขภาพ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ และกลุ่มคนรักสุขภาพ สามารถใช้แทนน้ำตาลทรายทั่วไปได้ทันที โดยนำมาใช้ในการประกอบอาหารต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย