ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดถังเครื่องซักผ้าจากธรรมชาติ ณ นนท์
รางวัลชมเชย
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดถังเครื่องซักผ้าจากธรรมชาติ ณ นนท์
ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเชอรัล อินเกรเดียนส์

รายละเอียดผลงาน