มาตุลี
MATULI
รางวัลรองชนะเลิศ
มาตุลี
ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

บริษัท บารามี แลบบอราทอรีส์ จำกัด

รายละเอียดผลงาน

ผลิตภัณฑ์เจลมาส์กหน้าที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจากธรรมชาติที่มาจากการนำเอาละอองถ่านไผ่ (Bamboo Activated Charcoal) มาเป็นส่วนประกอบในการผลิต ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้แลดูอ่อนเยาว์ มีความเนียนนุ่มชุ่มชื้น ให้ความรู้สึกเย็นสบายและรู้สึกผ่อนคลายขณะใช้ รวมถึงสามารถดูดซับสารพิษฝุ่นละอองที่เกิดจากมลภาวะแวดล้อมภายนอก (Anti-Pollution) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการคัดสรรสารขึ้นรูปแผ่นเจลมาส์กที่มาจากธรรมชาติได้แก่ Carageenan ที่มาจากสาหร่าย Natural Cellulose และ Natural Bean Gum ร่วมกับการพัฒนาสูตรตำรับนาโนอิมัลชั่นที่คงความเป็น Natural Cosmetic Product ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม