รองเท้าสุขภาพจากขุยมะพร้าวเพื่อผู้สูงอายุ
Health shoes from coconut fluff
รางวัลชนะเลิศ
รองเท้าสุขภาพจากขุยมะพร้าวเพื่อผู้สูงอายุ
ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
กลุ่ม : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนกิจฟุตแวร์

6 ซ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160

รายละเอียดผลงาน

สรุป ที่มา / แนวคิด ของผลงาน
รองเท้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ทั้งปกป้องเท้าจากเศษดิน วัสดุมีคมหรือแม้กระทั่งจากเชื้อโรคต่าง ๆ รองเท้าที่ดีควรออกแบบให้สามารถสวมใส่สบาย ไม่กัดเท้า และสำหรับรองเท้าเพื่อผู้สูงอายุก็ควรใส่ใจในเรื่องของความยากง่ายในการใช้งานเป็นพิเศษ จึงเป็นที่มาของผลงานรองเท้าสุขภาพจากขุยมะพร้าวเพื่อผู้สูงอายุ เป็นรองเท้าที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้ง เช่น ขุยมะพร้าว แกลบ นำมาผสมผสานกับเทคโนโลยีนวัตกรรมนาโน  อีกทั้งการออกแบบที่ทรงรองเท้ากว้าง สวมใส่สบาย ไม่จำเป็นต้องก้มไปผูกเชือก ตัวพื้นมีปุ่มกันลื่น เพิ่มการยึดเกาะ พื้นรองด้านในรองเท้า เสริมความนุ่มด้วยพื้นปุ่มนวดเท้า เสริมความนุ่มที่ตัวซับในรองเท้า ทำให้สวมใส่สบาย เดินได้คล่องตัว ไม่กัดเท้า

การใช้ประโยชน์จริง/ประโยชน์ที่ได้รับ
ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 64.5 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 9.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.5 เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 5 แสนคน และคาดว่าภายในปี 2568 ไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งจะมีประชากรผู้สูงอายุประมาณ 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุจึงเป็นสินค้าที่มีความต้องการอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยงข้องถึงการดูแลสุขภาพ ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ

ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งอย่างขุยมะพร้าวและแกลบ มาผ่านกระบวนการโดยใช้แนวคิด Upcycling และ Zero Waste Product ผลิตภัณฑ์จึงมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความโดดเด่นในตัวเองสูง สร้างความภาคภูมิใจในการใช้ Upcycling Product และเป็นการรณรงค์ให้สังคมหันมาสนใจสินค้าจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นอีกด้วย