สารสกัดสมุนไพร นวัตกรรมใหม่จากสมุนไพรอบอาบแผนโบราณ
รางวัลชมเชย
สารสกัดสมุนไพร นวัตกรรมใหม่จากสมุนไพรอบอาบแผนโบราณ
ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาลักษณ์เจริญ

รายละเอียดผลงาน