หลอดไฟ ตั๊กกี้แลมป์
TUKKY LAMP
รางวัลรองชนะเลิศ
หลอดไฟ ตั๊กกี้แลมป์
ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

บริษัท ออล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลจีส จำกัด

รายละเอียดผลงาน

หลอดไฟ แอล อี ดี ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ผลิตจากแนวคิดที่ต้องการลดขยะหลอดไฟ โดยมีการออกแบบวงจรที่สามารถซ่อมเปลี่ยนได้ทุกชิ้นเมื่อมีการแตกหักหรือเสียหาย ลดขยะอิเลคทรอนิกส์ ใช้สารนาโนเคลือบแผงระบายความร้อนทำให้หลอดไฟมีอายุการใช้งานนานขึ้น วงจรผลิตด้วยกระบวนการที่ไม่ใช้สารตะกั่วไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตัวหลอดผลิตจากเซรามิก สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ กล่องบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษรีไซเคิล มีการรับซื้อซากกลับและนำไปทำลายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม