เขียงแกลบรักษ์โลก
DUO HUSH’S CUTTING BOARD
รางวัลรองชนะเลิศ
เขียงแกลบรักษ์โลก
ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

บริษัท ฮัสค์ กรีน จำกัด

รายละเอียดผลงาน

เขียง ผลิตจากแกลบและแป้งที่ทำหน้าที่เป็นตัวประสานและช่วยให้วัสดุสามารถขึ้นรูปเป็นรูปทรงได้ มีการออกแบบให้สามารถใช้งานได้สองด้าน มีร่องน้ำรอบพื้นที่การหั่นเพื่อกักเก็บน้ำที่ไหลออกมาเมื่อหั่นอาหาร ทำให้พื้นที่หั่นอาหารไม่เลอะเทอะ วัสดุมีอายุการใช้งานยาวนาน แข็งแรง ทนต่อความร้อน ทนต่อรอยขีดข่วน ทำความสะอาดได้ง่าย แห้งเร็ว ไม่เกิดการสะสมของเชื้อรา และเนื่องจากใช้วัสดุธรรมชาติทำให้มีความปลอดภัยเมื่อใช้งานที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง และยังเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ