เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ PAC Frenergy
PAC FRENERGY HEAT RECOVERY WATER HEATER
รางวัลชนะเลิศ
เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ PAC Frenergy
ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดผลงาน

เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ สามารถผลิตน้ำร้อนโดยอาศัยหลักการนำความร้อนจากสารทำความเย็นที่ออกมาจากคอมเพรสเซอร์มาแลกเปลี่ยนความร้อนให้แก่น้ำในถังเปลี่ยนความร้อน (Heat recovery tank) ก่อนที่จะกลับเข้าสู่คอนเดนเซอร์ปกติระบายความร้อนด้วยอากาศต่อไป ซึ่งทำให้ได้น้ำร้อนที่อุณหภูมิสูงสุดถึง 70 องศาเซลเซียส โดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และยังช่วยประหยัดพลังงานในเครื่องปรับอากาศได้ 10% เนื่องจากเป็นการลดอุณหภูมิที่จุดควบแน่นของระบบเครื่องปรับอากาศ ส่งผลให้คอมเพรสเซอร์ใช้กำลังไฟน้อยลงจากเดิม นอกจากนี้ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ใช้วัสดุที่นำมารีไซเคิลได้เป็นหลัก