เครื่องเติมอากาศประหยัดพลังงาน แบบไฮบริดจ์
Hybrid Aerator
รางวัลรองชนะเลิศ
เครื่องเติมอากาศประหยัดพลังงาน แบบไฮบริดจ์
ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่ม : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

นายบุญฤทธิ์ สูญพ้นไร้

567 ลาดพร้าว 94, แขวงพลับพลา, เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร 10310

รายละเอียดผลงาน

จุดเด่นของผลงาน:
       ติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบไฮบริดจ์ชนิดในเส้นท่อ (Inline Hybrid Aerator) เข้ากับท่อส่งน้ำเสีย (Sewage Pumping) และท่อ (Return Active Sludge Pumping) เพื่อนำพลังงานที่ใช้อยู่เดิมมาปรับใช้ในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในระบบ   ออกแบบให้อากาศไหลเวียนผสมผสานกับน้ำเสีย แบบหลายรอบ มีถังผสมแบบหมุนเวียน (Multi  mixing chamber) ภายในถังประกอบด้วยห้องผสม 2 ส่วนซ้อนกัน ห้องผสมภายใน เหนี่ยวนำอากาศจากภายนอกให้เข้าผสมกับน้ำเสียแบบ Turbulence mixing อากาศจะแตกตัวเป็นฟองอากาศขนาดเล็กช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวทำให้เพิ่มระดับการละลายตัวออกซิเจนในน้ำเสีย (Dissolved oxygen, DO) อีกครั้ง ถังผสมด้านนอก เพิ่มระยะเวลาในการผสมของอากาศและน้ำเสีย ช่วยเพิ่มระดับการละลายตัวออกซิเจนในน้ำเสีย ใช้ออกซิเจนในอากาศเป็นแหล่งออกซิเจนปกติ และในช่วงที่ระบบบำบัดน้ำเสียมีความต้องการเพิ่มปริมาณออกซิเจนอย่างฉุกเฉินเร่งด่วนจะสามารถใช้งานร่วมกับออกซิเจนบริสุทธิ์ได้

ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
֍ Inline Hybrid Aerator โรงบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) จังหวัดปราจีนบุรี

  • ลดพลังงาน: 87 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
  • ค่าใช้จ่ายที่ลดลง: 3,048,480 บาท/ปี
  • การลด CO2: 9,145 tons CO2e/ปี

ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

֍ Hybrid Aerator ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

  • ลดการใช้พลังงาน: 5.8 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
  • ค่าใช้จ่ายที่ลดลง: 203,232 บาท/ปี
  • การลด CO2: 610 tons CO2e/ปี