เตียงอาบแดดจัดเก็บในแนวตั้ง
VERTICLE LOUNGER
รางวัลชมเชย
เตียงอาบแดดจัดเก็บในแนวตั้ง
ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

รายละเอียดผลงาน

เตียงอาบแดดทำจากไม้สัก และสเตนเลส สามารถยกเก็บในแนวตั้งได้ สะดวกต่อการจัดเก็บ ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และเมื่อยกเก็บในแนวตั้งแล้ว สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานให้เป็นฉากกั้นได้