แผ่นปูพื้นดีไซเคิล
DeCycle Tiles
รางวัลชนะเลิศ
แผ่นปูพื้นดีไซเคิล
ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่ม : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

แบรนด์ดีไซเคิล

บริษัท วินเทรด โปรดักส์ จำกัด

222 ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

รายละเอียดผลงาน

สรุป ที่มา / แนวคิด ของผลงาน
แผ่นปูพื้นดีไซเคิล เกิดจากแนวคิดในการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่า เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ และช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โปรดระบุ การใช้ประโยชน์จริง/ประโยชน์ที่ได้รับ

  • เดินปลอดภัย ไม่ลื่น ลดแรงกระแทก
  • ระบายน้ำได้ดี ไม่เปียกแฉะ ไม่เป็นตะไคร่
  • ยืดหยุ่น แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย
  • ลดการสะสมความร้อนของพื้นผิวด้านล่าง
  • สวยงามกลมกลืนธรรมชาติ
  • ติดตั้งและเคลื่อนย้ายง่าย
  • ทำความสะอาดง่าย แห้งเร็ว

โปรดระบุ ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  • เป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ช่วยลดขยะ
  • ออกแบบการใช้งานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ปลอดภัยกับเด็กและผู้สูงอายุ