น้ำนมข้าวยาคูออร์แกนิค
รางวัลชมเชย
น้ำนมข้าวยาคูออร์แกนิค
ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
กลุ่ม : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

บริษัท ไดมอนด์ เฟรช โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

95/2 หมู่ 6 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130

รายละเอียดผลงาน