PAPER YOU CAN WEAR
รางวัลชมเชย
PAPER YOU CAN WEAR
ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่ม : ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

บริษัท เบสิค ตีออรี่ จำกัด

รายละเอียดผลงาน

เครื่องประดับที่มีการนำเศษกระดาษเหลือทิ้งจากโรงพิมพ์มาผลิต โดยการใช้เทคนิคการม้วนกระดาษให้มีรูปทรง ความหนา และขนาดที่แตกต่างกัน เพื่อให้การประกอบเป็นเครื่องประดับมีความหลากหลายมากขึ้น เคลือบผิวด้วยฟิล์มลามิเนต สีที่มีส่วนผสมของอะคริลิค น้ำ และน้ำมัน เพื่อสร้างความหลากหลายของพื้นผิว สี และลวดลาย มีการพัฒนาพื้นผิวให้มีความเหมาะสมในการใช้งาน มีความคงทนต่อความชื้นและเหงื่อ สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน และนำมาสวมใส่ได้กับเสื้อผ้าสำเร็จรูปต่างๆ ได้