การออกแบบตีนกบจากเส้นใยถ่านผสานลวดลาย
Design Carbon Diving Fins
รางวัลรองชนะเลิศ
การออกแบบตีนกบจากเส้นใยถ่านผสานลวดลาย
ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่ม : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

โดย

แบรนด์ Sea Concept Store

บริษัท ดีไอ คอนเซ็ปต์ สโตร์ จำกัด

21/119, Royal City Avenue, Rama 9 Road, Hueykwang Bangkok, Thailand

รายละเอียดผลงาน

การออกแบบตีนกบจากเส้นใยถ่านผสานลวดลาย งานออกแบบที่ต้องการมองหาวัสดุที่แข็งแรง ต้นทุนต่า ลดการนาเข้า และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมาทดแทนการใช้ยาง และ พลาสติก ซึ่งใช้ในการผลิตตีนกบหรือฟินสาหรับการดำน้ำทั่วไปในอดีต