กระเบื้องน้ำ

TGDA2018 รางวัลรองชนะเลิศ ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป กระเบื้องน้ำ HYDROCERAMIC โดย นางสาวปองธิดา สันตยานนท์ Contact: [email protected] Phone: 081-829-6406 รายละเอียดผลงาน: แผ่นกระเบื้องเซรามิกที่มีลักษณะเป็นหลุมยึดโพลิเมอร์ไว้ โดยโพลิเมอร์คือ sodium polyacrylate หรือ Super Absorbent Polymer ที่มีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำไว้ในโมเลกุลได้ดี และจะค่อยๆ ปล่อยความชื้นให้ระเหยออกมา ทำให้วัสดุประกอบนี้มีความสามารถในการลดความร้อนภายในอาคาร ด้วยหลักการของ evaporative cooling สามารถใช้เป็นวัสดุปิดผิวอาคาร เมื่อกระเบื้องรับน้ำจากน้ำฝนหรือน้ำค้าง จะทำให้อาคารเย็นลง กระเบื้องน้ำนี้ต้นทุนการผลิตต่ำ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม