กระเบื้องน้ำ

TGDA2018

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

กระเบื้องน้ำ
HYDROCERAMIC

โดย นางสาวปองธิดา สันตยานนท์
Contact: [email protected]
Phone: 081-829-6406

รายละเอียดผลงาน: แผ่นกระเบื้องเซรามิกที่มีลักษณะเป็นหลุมยึดโพลิเมอร์ไว้ โดยโพลิเมอร์คือ sodium polyacrylate หรือ Super Absorbent Polymer ที่มีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำไว้ในโมเลกุลได้ดี และจะค่อยๆ ปล่อยความชื้นให้ระเหยออกมา ทำให้วัสดุประกอบนี้มีความสามารถในการลดความร้อนภายในอาคาร ด้วยหลักการของ evaporative cooling สามารถใช้เป็นวัสดุปิดผิวอาคาร เมื่อกระเบื้องรับน้ำจากน้ำฝนหรือน้ำค้าง จะทำให้อาคารเย็นลง กระเบื้องน้ำนี้ต้นทุนการผลิตต่ำ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม