News & Event

Thailand Green Design Awards 2020

Thailand Green Design Awards 2020 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร วัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ [...]

TGDA 2020 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤศจิกายน 2562

  Thailand Green Design Awards 2020 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร [...]

พิธีมอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2019 ณ สยามพารากอน

  ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ในการประกวด [...]

กำหนดการพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลงาน Thailand Green Design Awards 2019 ณ สยามพารากอน

  กำหนดการพิธีมอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2019 วันอังคารที่ 26 มีนาคม [...]

พิธีมอบประกาศนียบัตรผลงานสีเขียวรักษ์โลก Thailand Green Design Awards 2019 ณ งานเกษตรแฟร์ 62

  เป็นประจำทุกปีที่ Thailand Green Design Awards จะทำการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design [...]

ประกาศผลแล้วกับการเฟ้นหานักออกแบบหัวใจสีเขียวรุ่นเยาว์ The Best of the Best Young “TGDA2019”

Thailand Green Design Awards 2019 ซึ่งได้ประกาศผลการตัดสินไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา [...]

TGDA ขนผลงานชนะเลิศ TGDA2019 เข้าร่วมงานแถลงข่าวเกษตรแฟร์ 2562 แล้วพบกัน 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์นี้

         สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 โดยนำผลงานที่ชนะการประกวด Thailand [...]

More…[ ]