ผู้สนับสนุนงาน

ประเภทการประกวด

รางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards)

เปิดเสนอชื่อชิงรางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards)
บุคคลที่จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อม
.
เราเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมส่งชื่อชิงรางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards) ซึ่งไม่จำกัดจำนวนผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถเป็นได้ทั้ง บุคคล กลุ่มคน หน่วยงาน องค์กร ที่สร้างแรงบันดาลใจมีความคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนสังคม

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร

17 กรกฎาคม 2566

หมดเขตรับสมัคร

8 ธันวาคม 2566

ตัดสินรอบคัดเลือก

9 มกราคม 2567

ตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

6 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีมอบประกาศนียบัตรและจัดแสดงผลงาน

8-9 กุมภาพันธ์ 2567

Thailand Green Design Awards

หรือเรียกสั้นๆ ว่า “TGDA” เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร

การประกวดนี้มีจุดเริ่มต้นจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มองเห็นปัญหาในการใช้ทรัพยากรและการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ จึงจัดการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารในช่วงการจัดงานเกษตรแฟร์ประจำปี มาเป็นเวลากว่า 10 ปี

ปัญหาสิ่งแวดล้อม เรื่องใหญ่ ใกล้ตัวเรา

เพราะโลกใบนี้คือสถานที่เดียวในจักรวาลที่เราสามารถอาศัยอยู่ได้ การปกป้องธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างที่สุด ให้สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม นอกจากจะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ อยู่ร่วมกับเราไปนานๆ แล้ว สิ่งสำคัญคือยังทำให้คุณภาพชีวิตของทุกๆ คนใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีความสุข

ผลงานการประกวดที่ผ่านมา