TGDA2020

Thailand Green Design Awards 2020 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร วัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆ

กลุ่มผู้สมัคร

  1. กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ถึงระดับปริญญาตรี เท่านั้น)
  2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

นอกจากนี้ ในปีนี้ TGDA ได้มีรางวัลเกียรติยศ สำหรับผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังคม อันจะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้กับสังคม คนในสังคม ได้ตื่นตัวและหันมาเอาใจใส่และดูแลสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ประเภทของการประกวด

ประหยัดพลังงาน และนวัตกรรมสีเขียว

(Energy Saving Green Innovation)

การใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ

(Resources Efficiency)

ผลงานประเภทยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ

(Life Enhancement)

ประหยัดพลังงาน และนวัตกรรมสีเขียว

(Energy Saving Green Innovation)

การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

(Resources
Efficiency)

ผลงานประเภทยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ

(Life Enhancement)

● ดาวน์โหลดใบสมัคร ●

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร

16 กันยายน 2562

ปิดรับสมัคร

20 ธันวาคม 2562

ตัดสินการประกวด

มกราคม 2563

พิธีมอบโล่รางวัล

มีนาคม 2563

ผลงานชนะเลิศในปีที่ผ่านมา

เตาปิ้งย่างลดควันระบบป้องกันการไหม้ด้วยน้ำประหยัดพลังงาน

นายธรรมนูญ รุจิญาติ นายรัตนพงค์ แก้วนรา | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี

แผ่นปูพื้นดีไซเคิล

แบรนด์ดีไซเคิล | บริษัท วินเทรด โปรดักส์ จำกัด

รองเท้าสุขภาพจากขุยมะพร้าวเพื่อผู้สูงอายุ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนกิจฟุตแวร์

News & Events

พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม TGDA2020

พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม TGDA2020

พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 หรือ TGDA2020 เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 Siam Paragon โดยมี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม TGDA2020

พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 หรือ TGDA2020 เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 Siam Paragon โดยมี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ เป็นประธานในพิธี และ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ...

read more
ขอเชิญทุกท่านร่วมงานพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020

พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลการประกวด ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน 12.45 – 13.15 น. ลงทะเบียนผู้บริหาร ผู้ได้รับรางวัล...

ประกาศผลการตัดสินรางวัลเกียรติยศ (Green Honorary Awards) ประจำปี ในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020

ประกาศผลการตัดสินรางวัลเกียรติยศ (Green Honorary Awards) ประจำปี ในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020

รางวัลเกียรติยศ (Green Honorary Awards) ประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจด้านการรักษา และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังคม (Social Contribution) มีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 9 รางวัล โดยแบ่งเป็น ประเภทบุคคล 5 รางวัล และประเภทองค์กรอีก 4 รางวัล...

การแข่งขัน The Best of the Best Young “TGDA2020”

การแข่งขัน The Best of the Best Young “TGDA2020”

จบไปแล้วกับการแข่งขัน The Best of the Best Young “TGDA2020” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบหัวใจสีเขียวรุ่นเยาว์ ประกาศผู้ชนะกันแล้วเมื่อวานนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2563) หลังจากขับเคี่ยวกันในการแข่งขัน TGDA2020 ทาง TGDA ก็ได้นำผู้ชนะรุ่นเยาวชนจากทุกกลุ่มการแข่งขันมาเฟ้นหา The...

พิธีมอบประกาศนียบัตร TGDA2020

พิธีมอบประกาศนียบัตร TGDA2020

ภาพบรรยากาศในการแข่งขันและพิธีมอบประกาศนียบัตร TGDA2020 พิธีมอบประกาศนียบัตรการประกวด Thailand Green Design Award 2020 จัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรแฟร์ 63 โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก...

พิธีมอบประกาศนียบัตร TGDA2020

พิธีมอบประกาศนียบัตร TGDA2020

ภาพบรรยากาศในการแข่งขันและพิธีมอบประกาศนียบัตร TGDA2020 พิธีมอบประกาศนียบัตรการประกวด Thailand Green Design Award 2020 จัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรแฟร์ 63 โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก...

กำหนดการการตัดสินรางวัล The Best of the Best YOUNG TGDA2020 Thailand Green Design Awards 2020 ณ งานเกษตรแฟร์ 2563

กำหนดการการตัดสินรางวัล The Best of the Best YOUNG TGDA2020 Thailand Green Design Awards 2020 ณ งานเกษตรแฟร์ 2563

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ การตัดสินรางวัล The Best of the Best YOUNG TGDA2020 Thailand Green Design Awards 2020 ณ งานเกษตรแฟร์ 2563 วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ...

การติดต่อรับผลงานคืน TGDA2020

การติดต่อรับผลงานคืน TGDA2020

การติดต่อรับผลงานคืน TGDA2020 ประกาศผลกันไปแล้วนะคะ สำหรับงาน Thailand Green Design Award 2020 ซึ่งจะมีการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลภายในงานเกษตรแฟร์ และมีพิธีมอบรางวัลในเดือนมีนาคม 2563 สำหรับท่านที่ไม่ได้รางวัลในครั้งนี้ ก็ขอให้พยายามต่อไปในครั้งหน้า...

ประกาศผลการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020

ประกาศผลการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020

ตามที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหาร ภายใต้ชื่อ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 นั้น...

About Us

 

 

Thailand Green Design Awards

หรือเรียกสั้นๆ ว่า “TGDA” เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับนักศึกษา วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป

ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร

การประกวดนี้มีจุดเริ่มต้นจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มองเห็นปัญหาในการใช้ทรัพยากรและการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ จึงจัดการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารในช่วงการจัดงานเกษตรแฟร์ประจำปี มาเป็นเวลากว่า 10 ปี

ต่อมาในปี 2558 สถาบันฯ ได้ปรับรูปแบบการประกวดภายใต้ชื่อ Thailand Green Design Awards หรือเรียกสั้นๆ ว่า “TGDA” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 72 ปี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งการประกวดดังกล่าวมีผลตอบรับดีมาก จึงได้จัดต่อเนื่องเป็นต้นมา และสถาบันฯ มุ่งที่จะสร้างให้ “TGDA” เป็นเวทีการประกวดระดับประเทศที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตอบรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป

เป็นประจำทุกปีที่ Thailand Green Design Awards จะทำการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards ในงานเกษตรแฟร์ และในปีนี้พิธีมอบประกาศนียบัตรได้ถูกจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในปีนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย