ติดต่อเรา

ที่อยู่

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารธีระ สูตะบุตร ชั้น 6

เบอร์ติดต่อ

โทร. 02-942-8600-3/ 601, 082-121-9967

อีเมล

แล้วพบกันในงาน TGDA