test

TGDA2019

ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ในการประกวด Thailand Green Design Awards 2019 ณ สยาพารากอน Lifestyle Hall ชั้น 2

30 2018
52 2017

46 energy
47 Resource Efficiency
48 Life Enhancement
49 Aging Society

42 นักเรียน
43 ประชาชน
44 บริษัท

56 ที่ 1
57 ที่ 2
58 ที่ 3

 

ศึกษาผลกระทบของระบบสุญญากาศที่มีต่อการกลั่นน้ำทิ้งจากครัวเรือนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

น.ส.ชนาธิป พิมลพรรณ์ และ น.ส.นลินี แสนเทพ

ถังหมักแก๊สชีวภาพแบบแห้งรุ่นพึ่งพาตัวเอง

นายพิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ และคณะ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ถ่านอัดหุงต้มพร้อมไล่ยุง

นายฉัตรชัย ไร่สงัด

ดีไอ สมาร์ท ไวเลส สวิตซ์

บริษัท ดีไอ คอนเซ็ปต์ สโตร์ จำกัด

โครงการ “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2559

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดถังเครื่องซักผ้าจากธรรมชาติ ณ นนท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเชอรัล อินเกรเดียนส์

ชุดโคมไฟจากเศษเสื่อกก

น.ส.ยุพาพร สีจุ้ย และนายสิรภพ บุญเพ็ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ถุงเพาะชำย่อยสลายได้จากเส้นใยธูปฤาษี

น.ส.ไพจิตรา แก่นนาคำ และคณะ | โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

ผลิตภัณฑ์ของเล่นแมวจากรากตำแยแมวและผักตบชวา WEWO

นายชวนพจน์ ถิ่นโพธิ์วงษ์ และคณะ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

CHARCOAL TILE

นายนภดล สังวาลเพ็ชร

โคมไฟรังไหมเย็บมือ

กลุ่มรังไหมประดิษฐ์

ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าว

บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด

สายหิ้วกล่อง

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมนี่โกราวน์ คอเลคชั่น

บริษัท เมนี่ เมนี่ จำกัด

เอิร์ท บล็อกซ์

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

โอริกามิ ชุดภาชนะจากคอมโพสิตชีวภาพปาล์มน้ำมันกับเมลามีน

บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอล จำกัด

อีโค่เปเปอร์

บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด

บริษัท ไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์ จำกัด

Posts not found

Posts not found

Posts not found

ชุดอุปกรณ์การทำผ้าบาติก

ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ และคณะ

แผ่นรองกันมดแอนต์แพด

นายศรีวิชญ์ บุญซื่อ

สมุนไพรไม้จิ้มฟันจากก้านตะไคร้

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรลูกประคบ

บาน

บริษัท สยาม ทริปเปิล จำกัด

สารสกัดสมุนไพร นวัตกรรมใหม่จากสมุนไพรอบอาบแผนโบราณ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาลักษณ์เจริญ

ดูโอซีท

น.ส.วรีสา ลัคนาธรรมพิชิต และคณะ

Stand by me รองเท้าสลิปเปอร์เพื่อผู้สูงอายุ

น.ส.พิชญ์สินี เรืองวรเวทย์ และคณะ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชามะม่วงหาวมะนาวโห่ สำเร็จรูป ตราทรี ฟรุต

นายปัณฑ์กรณ์ หรูรักษ์วิทยา์ และคณะ | มหาวิทยาลัยหอการค้า

เก้าอี้ผู้อายุ

บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

ไฮโดรเมช

บริษัท แอดวานซ์ เมดิเทค จำกัด

Bacbomb Denture Nano Bubble Cleanser

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด