การจัดแสดงผลงาน TGDA2017 ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

logo-tgda

การจัดแสดงผลงาน TGDA2017 ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

การจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017  ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

1        สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล TGDA2017 ทั้ง 4 ประเภทรางวัล ซึ่งได้แก่ รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน  รางวัลผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  รางวัลผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต และรางวัลผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ  โดยจัดแสดงผลงาน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในการเปิดงานครั้งนี้

ดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมด คลิก

4-DSCF7913
DSCF7827
DSCF7831 DSCF7835
DSCF7827