Thailand Green Design Awards 2020

Thailand Green Design Awards 2020

Thailand Green Design Awards 2020 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร วัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤศจิกายน 2562...
TGDA 2020 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤศจิกายน 2562

TGDA 2020 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤศจิกายน 2562

  Thailand Green Design Awards 2020 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร วัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤศจิกายน 2562...
พิธีมอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2019 ณ สยามพารากอน

พิธีมอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2019 ณ สยามพารากอน

  ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ในการประกวด Thailand Green Design Awards 2019 ณ สยาพารากอน Lifestyle Hall ชั้น 2 โดยมีดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์...
กำหนดการพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลงาน Thailand Green Design Awards 2019 ณ สยามพารากอน

กำหนดการพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลงาน Thailand Green Design Awards 2019 ณ สยามพารากอน

  กำหนดการพิธีมอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2019 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562   ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน    10.40 – 11.00 น. ลงทะเบียนผู้ได้รับรางวัล TGDA2019 11.00 – 11.50 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) 11.50 – 12.00 น....
พิธีมอบประกาศนียบัตรผลงานสีเขียวรักษ์โลก Thailand Green Design Awards 2019 ณ งานเกษตรแฟร์ 62

พิธีมอบประกาศนียบัตรผลงานสีเขียวรักษ์โลก Thailand Green Design Awards 2019 ณ งานเกษตรแฟร์ 62

  เป็นประจำทุกปีที่ Thailand Green Design Awards จะทำการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards ในงานเกษตรแฟร์ และในปีนี้พิธีมอบประกาศนียบัตรได้ถูกจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ณ...