พิธีมอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2019 ณ สยามพารากอน

 

ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ในการประกวด Thailand Green Design Awards 2019 ณ สยาพารากอน Lifestyle Hall ชั้น 2 โดยมีดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดี และมอบรางวัลกับผู้ได้รับรางวัล ดร.สุพนิดา วินิจฉัย ประธานคณะทำงาน TGDA เป็นผู้กล่าวรายงาน รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ประธานกรรมการตัดสิน กล่าวถึงภาพรวมการตัดสิน TGDA หลังจากพิธีมอบรางวัล และถ่ายภาพร่วมกันแล้ว ทาง TGDA ได้ประกาศผลรางวัล Popular Vote ที่ได้เปิดโหวตมาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม เรื่อยมา และปิดโหวตในวันที่ 25 มีนาคม เวลา 18.00 น. ผู้ได้รับคะแนน vote สูงที่สุด คือ V024 ผลงานหมวกสำหรับผู้สูงอายุ (UV Protection Hat) ประเภท ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ โดย นางสาวขนิษฐา เอ่งฉ้วน, นางสาวนลัทพร ใยเมือง,นางสาวบุษบาวรรณ อ้อมแก้ว, นายยุทธนา สุขกาย และนางสาวอารยา ทาบทอง จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์