กำหนดการพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลงาน Thailand Green Design Awards 2019 ณ สยามพารากอน

 

กำหนดการพิธีมอบรางวัล

Thailand Green Design Awards 2019

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562   ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน

  

10.40 – 11.00 น.

ลงทะเบียนผู้ได้รับรางวัล TGDA2019

11.00 – 11.50 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

11.50 – 12.00 น.

ซักซ้อมลำดับการรับรางวัล ณ บริเวณหน้าเวที

12.00 – 13.00 น.

ผู้ได้รับรางวัลทุกคนยืนประจำผลงานเพื่อถ่ายภาพนิ่ง (*เจ้าหน้าที่จะแจ้งลำดับอีกครั้ง)

13.30 – 14.00 น.

ลงทะเบียนผู้บริหาร และลงทะเบียนสื่อมวลชน

14.00 – 14.05 น.

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

14.05 – 14.15 น.

ดร.สุพนิดา วินิจฉัย ประธานคณะทำงาน TGDA กล่าวรายงาน

14.15 – 14.25 น.

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ประธานกรรมการตัดสิน กล่าวภาพรวมการตัดสิน TGDA

14.25 – 15.15 น.

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงโครงการ TGDA และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล TGDA2019

และมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ตามลำดับ

โดยลำดับสุดท้ายจะเป็นการประกาศรางวัล Popular Vote

15.15 – 15.20 น.

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบของที่ระลึกให้กรรมการตัดสิน และผู้สนับสนุน

15.20 – 15.30 น.

ถ่ายภาพร่วมกัน (ผู้บริหาร มก. / ผู้สนับสนุน / กรรมการตัดสิน)

และผู้ได้รับรางวัลขึ้นถ่ายภาพ โดยแบ่งตามประเภทรางวัล

15.30 – 17.00 น.

ผู้ได้รับรางวัลทุกคนยืนประจำผลงาน / สื่อมวลชนซักถาม

17.00 น.

เสร็จสิ้นพิธีการ

25 – 27 มีนาคม 2562 เชิญชมนิทรรศการแสดงผลงาน ณ Lifestyle Hall สยามพารากอน

  • นิทรรศการแสดงผลงาน TGDA2019 จัดแสดง ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน  ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 20.00 น. (เข้าชมฟรี)
  • Popular Vote ทุกท่านที่เข้าชมนิทรรศการสามารถร่วมโหวตให้กับผลงานที่ชื่นชอบได้ในบริเวณจัดแสดงนิทรรศการ โดยเปิดให้โหวตในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 18.00 น.