Uncategorized

โล่รางวัล TGDA2020

    โล่รางวัล TGDA2020 เป็นโล่ต้นแบบสีเขียวตามวัตถุประสงค์ของการประกวด มีแนวคิดในการออกแบบโล่รางวัลจากวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ได้โล่รางวัลที่ทรงคุณค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผ่นโล่ทำจากเส้นใยสับปะรดที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในไร่สับปะรด มากกว่าหลายกิโลกรัม (3 ต้น) ผสมกับเส้นใยรีไซเคิลจากขวดน้ำ (2 ขวด)​    ฐานโล่ทำจากไม้สักที่เหลือใช้จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยมีน้ำหนักรวม 110 กรัม แบ่งเป็นแผ่นโล่ 50 กรัม และฐาน 60 กรัม วิธีการเหล่านี้ช่วยลดการเผาต้นสับปะรดเหลือทิ้งในไร่ อันเป็นการเพิ่มฝุ่น PM2.5 และเพิ่มการใช้เส้นใยรีไซเคิลจากขวดน้ำ ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาด้านขยะ ปัญหาด้านมลพิษ และปัญหาโลกร้อน พร้อมทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

กำหนดการพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลงาน Thailand Green Design Awards 2019 ณ สยามพารากอน

  กำหนดการพิธีมอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2019 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562   ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน    10.40 – 11.00 น. ลงทะเบียนผู้ได้รับรางวัล TGDA2019 11.00 – 11.50 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) 11.50 – 12.00 น. ซักซ้อมลำดับการรับรางวัล ณ บริเวณหน้าเวที 12.00 – 13.00 น. ผู้ได้รับรางวัลทุกคนยืนประจำผลงานเพื่อถ่ายภาพนิ่ง (*เจ้าหน้าที่จะแจ้งลำดับอีกครั้ง) 13.30 – 14.00 น. ลงทะเบียนผู้บริหาร และลงทะเบียนสื่อมวลชน 14.00 – 14.05 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ 14.05 – 14.15 น. ดร.สุพนิดา วินิจฉัย ประธานคณะทำงาน TGDA กล่าวรายงาน 14.15 – 14.25 น. รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ประธานกรรมการตัดสิน กล่าวภาพรวมการตัดสิน TGDA 14.25 – 15.15 น. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงโครงการ TGDA และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล TGDA2019 และมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ตามลำดับ โดยลำดับสุดท้ายจะเป็นการประกาศรางวัล Popular Vote 15.15 – 15.20 น. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบของที่ระลึกให้กรรมการตัดสิน และผู้สนับสนุน 15.20 – 15.30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน (ผู้บริหาร มก. / ผู้สนับสนุน

พบกับนิทรรศการ Thailand Green Design Awards 2018 ในงาน “FROM FARM TO PHARMA: Thailand 4.0 @KU-KAPI”

    พบกับนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2018 ซึ่งจัดแสดงโชว์ผลงานในงาน “FROM FARM TO PHARMA: Thailand 4.0 @KU-KAPI” การนำงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม New S-curve อาทิ Bioenergy Bio-healthcare Bio-active compound Biochemical Biopolymer งานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 – 21.00 น. ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 5 และพิเศษพบกับทูต TGDA คุณเชอรี่ เข็มอัปสร ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 4       ท่านจะได้พบกับนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ที่รวบรวมนำองค์ความรู้ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) จำนวนมากมาให้ท่านได้ชม ซึ่ง KAPI ได้คัดสรรมา โดยเฉพาะผลงานเด่น “ด้านข้าว” นอกจากนี้ เราขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม Workshop ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10:30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรม Workshop ของเราประกอบไปด้วย .      –

[ข่าว] – ‘ไทยแลนด์ กรีน ดีไซน์ อวอร์ด’ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวโดย: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 5567 หน้า 29 1   .        เวทีประกวดผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไทยแลนด์ กรีน ดีไซน์ อวอร์ด (Thailand Green Design Awards) จัดขึ้นปีที่ 4 แล้ว เป็นเวทีที่มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ร่วมสร้างบรรยากาศของมหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งการสร้างสรรค์ .        ในโครงการนี้นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทย์สำคัญของมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตร สิ่งแวดล้อม การออกแบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างผู้ประกอบการที่มีจิตสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างจิตสำนึก และแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมสู่สังคมในทุกระดับ .        ทางมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนโครงการประกวดนี้ให้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมการวิจัยอย่างแท้จริง และไม่จบแค่เพียงการดำเนินงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัยส่งเสริมผลงานเข้าประกวด เกิดการใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ พร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ ความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งตลาดผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ทุกผลงานใช้งานได้จริง ทำจริง และขายได้จริง      ผลงาน 4 ประเภท มีผู้ส่งเข้าประกวด 239 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น ประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) 27 ผลงาน ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency) 131

[ข่าว] – อาบน้ำไม่เปียก ชนะเลิศสินค้ากรีนดีไซน์

ข่าวโดย: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 หน้า 24 (บน) 1                 บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จำกัด ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตและพัฒนาสูตรเครื่องสำอางและเวชสำอาง ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามากกว่า 10 ปี ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่สามารถทำความสะอาดผิวกายแบบไม่ใช้ต้องน้ำในการชำระล้างและได้รับรางวัลชนะเลิศ กลุ่มผลงานผู้สูงอายุ ในโครงการการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 Thailand Green Design Awards 2018 ในผลงานชื่อ เฟรชชี่ โซป ชาวเวอร์ ชีท (Freshy soap shower sheet) โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ผู้ป่วย นักกีฬาและคนทำงาน รวมถึงคนที่เดินทางบ่อย เปิดตลาดทั้งไทยและส่งออกในต่างประเทศ ชนมณี ชูแก้ว ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ กล่าวว่าผลิตภัณฑ์นี้จะตอบโจทย์อีกหลายประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำ หรือประเทศเขตหนาวจนไม่สะดวกที่จะอาบน้ำ ทำให้มองตลาดการส่งออกทั้งเอเชียและยุโรป  

[ข่าว] – ‘รุ่นใหม่ประชันไอเดียสุดล้ำเพื่อโลกสีเขียว’

ข่าวโดย: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ฉบับที่ 5970 หน้า 12 (บน)       สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “ไทยแลนด์ กรีน ดีไซน์ อะวอร์ดส” (Thailand Green Design Awards หรือ TGDA) ปีที่ 4 โดยมีแม่งานคนสำคัญ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เผยว่า การประกวดเวทีนี้ก็เพื่อมุ่งหวังให้นิสิต นักศึกษา กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการทุกระดับ และผู็สนใจทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยบรรยากาศการจัดงานเป็นไปอย่างคึกคัก แต่ละชิ้นได้รับแรงบันดาลใจหลากหลาย อีกทั้งมีประโยชน์ใช้สอยอย่างน่าทึ่ง อย่างผลิตภัณฑ์ชนะเลิศสำหรับผู้สูงอายุ “เครื่องช่วยลุกนั่งชักโครกแบบย่นแรงสำหรับผู้สูงอายุ” ของ อนุรักษ์ ชุมปลา, ทิพย์สุดา เคนสงคราม และ นลัทพร พลภักดี จากโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม.22 เนื่องจากเห็นปัญหาของผู้สูงอายุที่ลุกนั่งโถชักโครกลำบากเพราะกล้ามเนื้อแขนขาไม่แข็งแรง จึงอยากคิดค้นนวัตกรรมช่วยทุ่นแรงสำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีผลงานชื่อ “เดินเล่น” ของชนัญชิดา ชาญอุไร ที่มองเห็นการใช้ไม้กระดานบนดินเลนเพื่อวิถีชีวิตและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อลดการใช้ไหม้จึงคิดค้นวัสดุทดแทนอย่างไฟเบอร์กลาส ซึ่งหากผู้ประกอบการสนใจก็สามารถต่อยอดผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ และผลงาน”โครงการออกแบบฉากกั้นบรรเทาความร้อน โดยใช้หลักการทำงานและคุณสมบัติของน้ำ” ของอิทธิยา โกตระกูล นักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่นอกจากจะคว้ารางวัลชนะเลิศแล้วยังได้รับรางวัล “ป๊อปปูลาร์ โหวต” ด้วย ผลงานมีลักษณะเป็นฉากกั้นที่ประยุกต์ใช้คุณสมบัติของน้ำมาช่วยระบายความร้อนในที่พักอาศัยขนาดเล็ก  

[ข่าว] – ‘TGDA2018’ รักษ์สิ่งแวดล้อม ผสานเทคโนโลยีให้ใช้ได้จริง

ข่าวโดย: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ฉบับที่ 25007 หน้า 12 (บน) .          “สิ่งแวดล้อมคือส่วนหนึ่งในตัวเรา” ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุประหว่างการประกาศผลการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards หรือ TGDA ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมการวิจัยอย่างแท้จริง         ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวว่า แนวคิดของการ TGDA นั้นมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสร้างสังคมคุณภาพ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นอกจากนี้ รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต ประธานกรรมการตัดสิน ได้มีการกล่าวถึง การพิจารณาและเกณฑ์การตัดสินการประกวดผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้ว่า “การประกวดมีเกณฑ์ 4 ข้อ อันดับแรกคือความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีซึ่งใช้แบบไหนที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อมาคือเรื่องของดีไซน์ เพราะผลิตภัณฑ์บางอย่างดีมากแต่ไม่สวยทำให้คนไม่อยากใช้ สามคือใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ ซึ่งผู้ชนะก็คือผลงานที่สามารใช้งานได้แล้วจริง สุดท้ายคือความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” .          ในฐานะทูต TGDA2018 คุณเชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ กล่าวว่า เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ ซึ่งเชอรี่ดีใจมากที่เด็กรุ่นใหม่ให้ความให้ความสนใจและส่งเข้าประกวด หวังว่าปีหน้าและปีถัดไปจะมรคนมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้น

[ข่าว] – 36 ผลิตภัณฑ์ชนะรางวัล TGDA เพื่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวโดย: ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 ฉบับที่ 7827 หน้า 4 (ล่าง) 1        สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 (Thailand Green Design Awards 2018) ครั้งที่ 4 โดยการประกวดมีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) 2. ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) 3. ประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement) และ 4. ประเภทผลงานสำหรับผู้สูงอายุ (Aging Society) แบ่งเป็น กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้ประกอบการบริษัทเอกชน สำหรับปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวม 239 ผลงาน และผลงานที่ได้รับรางวัลมีจำนวนทั้งสิ้น 36 ผลงาน โดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ กล่าวว่า เพื่อให้ผู้เข้าประกวดทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับคนในสังคม ได้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะกระทบในอนาคต จึงอยากให้มีการสร้างสรรค์ผลงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่แค่ด้านอาหารให้มากยิ่งขึ้น    

[ข่าว] – ประกวด Thailand Green Design Awards 2018

ข่าวโดย: B-CONNECT MAGAZINE ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561       สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบรางวัลให้ 36 ผลงาน ผู้ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2018 ตั้งเป้าให้ทุกผลงานต่อยอดในเชิงพาณิชย์ พร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ ความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งการตลาด ผ่านช่องทางการออกร้านของมหาวิทยาลัย หวังให้เวทีนี้เป็นก้าวเล็กๆ ที่จะนำพาให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง       ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “TGDA นับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะร่วมสร้างบรรยากาศของมหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งการสร้างสรรค์และเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม การออกแบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยทางมหาวิทยาลัยจะทำการส่งเสริมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้เกิดการใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ทุกผลงานสามารถใช้ได้จริง ทำจริงและขายได้จริงจนประสบความสำเร็จ สร้างเงินสร้างรายได้ในที่สุด” .        ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงการประกวดในปีนี้ว่า “วัตถุประสงค์หลักของการประกวด TGDA เรามุ่งหวังให้นิสิต นักศึกษา กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการทุกระดับ บริษัทเอกชน และผู้สนใจทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มุ่งให้ความสำคัญกับนวัตกรรมที่จะช่วยส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของชาติและประชาชน โดยทำการส่งเสริมการแปรรูปด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร ที่สามารถตอบโจทย์ความกินดีอยู่ดีของประเทศ  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 วิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทุกประการ