โล่รางวัล TGDA2020

    โล่รางวัล TGDA2020 เป็นโล่ต้นแบบสีเขียวตามวัตถุประสงค์ของการประกวด มีแนวคิดในการออกแบบโล่รางวัลจากวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ได้โล่รางวัลที่ทรงคุณค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผ่นโล่ทำจากเส้นใยสับปะรดที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในไร่สับปะรด มากกว่าหลายกิโลกรัม (3 ต้น) ผสมกับเส้นใยรีไซเคิลจากขวดน้ำ (2 ขวด)​

   ฐานโล่ทำจากไม้สักที่เหลือใช้จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยมีน้ำหนักรวม 110 กรัม แบ่งเป็นแผ่นโล่ 50 กรัม และฐาน 60 กรัม วิธีการเหล่านี้ช่วยลดการเผาต้นสับปะรดเหลือทิ้งในไร่ อันเป็นการเพิ่มฝุ่น PM2.5 และเพิ่มการใช้เส้นใยรีไซเคิลจากขวดน้ำ ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาด้านขยะ ปัญหาด้านมลพิษ และปัญหาโลกร้อน พร้อมทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน