xegxef

About xegxef

This author xegxef has created 10 entries.

พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม TGDA2020

พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 หรือ TGDA2020 เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 Siam Paragon โดยมี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ เป็นประธานในพิธี และ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ดร.สุพนิดา วินิจฉัย กล่าวรายงานถึงการดำเนินงานโครงการประกวดในปี 2020 นี้ นอกจากนี้ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ประธานกรรมการตัดสิน ได้กล่าวถึงภาพรวมการตัดสินในปีนี้ และสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไทย พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพื้นที่การจัดงานจากศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งสยามพารากอนได้ให้การสนับสนุนการประกวด TGDA มาอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ปีแล้ว สถาบันฯ ขอขอบคุณที่ศูนย์ฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมนี้มาโดยตลอด รวมถึงผู้สนับสนุน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท พาราไชแอนติฟิกส์

โล่รางวัล TGDA2020

    โล่รางวัล TGDA2020 เป็นโล่ต้นแบบสีเขียวตามวัตถุประสงค์ของการประกวด มีแนวคิดในการออกแบบโล่รางวัลจากวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ได้โล่รางวัลที่ทรงคุณค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผ่นโล่ทำจากเส้นใยสับปะรดที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในไร่สับปะรด มากกว่าหลายกิโลกรัม (3 ต้น) ผสมกับเส้นใยรีไซเคิลจากขวดน้ำ (2 ขวด)​    ฐานโล่ทำจากไม้สักที่เหลือใช้จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยมีน้ำหนักรวม 110 กรัม แบ่งเป็นแผ่นโล่ 50 กรัม และฐาน 60 กรัม วิธีการเหล่านี้ช่วยลดการเผาต้นสับปะรดเหลือทิ้งในไร่ อันเป็นการเพิ่มฝุ่น PM2.5 และเพิ่มการใช้เส้นใยรีไซเคิลจากขวดน้ำ ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาด้านขยะ ปัญหาด้านมลพิษ และปัญหาโลกร้อน พร้อมทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020

พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลการประกวด ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน 12.45 – 13.15 น. ลงทะเบียนผู้บริหาร ผู้ได้รับรางวัล และสื่อมวลชน 13.30 – 13.35 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ 13.35 – 13.45 น. ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ กล่าวรายงาน 13.45 – 13.55 น. ประธานกรรมการตัดสิน รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต กล่าวภาพรวมการตัดสิน 13.55 – 14.05 น. ทูต TGDA และกรรมการตัดสิน คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ (เชอรี่) กล่าวถึงความสำคัญของการประกวดและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 14.05 – 15.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวถึงโครงการ TGDA กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัล และมอบรางวัล ดังนี้ – รางวัลเกียรติยศ Honorary Awards – รางวัลประเภทประหยัดพลังงานและนวัตกรรมสีเขียว – รางวัลประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ – รางวัลประเภทการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ – รางวัล TGDA2020 Popular Vote 15.30 – 16.00 น. ถ่ายภาพร่วมกัน และผู้ได้รับรางวัลแต่ละประเภทขึ้นถ่ายภาพรวม 16.00 – 17.00 น. ผู้บริหารและสื่อมวลชนเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัล TGDA2020 และผู้ได้รับรางวัลทุกคนยืนประจำผลงาน 17.00 น. เสร็จสิ้นพิธีการ หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  

ประกาศผลการตัดสินรางวัลเกียรติยศ (Green Honorary Awards) ประจำปี ในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020

รางวัลเกียรติยศ (Green Honorary Awards) ประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจด้านการรักษา และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังคม (Social Contribution) มีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 9 รางวัล โดยแบ่งเป็น ประเภทบุคคล 5 รางวัล และประเภทองค์กรอีก 4 รางวัล ดังนี้                      

การแข่งขัน The Best of the Best Young “TGDA2020”

จบไปแล้วกับการแข่งขัน The Best of the Best Young “TGDA2020” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบหัวใจสีเขียวรุ่นเยาว์ ประกาศผู้ชนะกันแล้วเมื่อวานนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2563) หลังจากขับเคี่ยวกันในการแข่งขัน TGDA2020 ทาง TGDA ก็ได้นำผู้ชนะรุ่นเยาวชนจากทุกกลุ่มการแข่งขันมาเฟ้นหา The Best of the Best ในงานเกษตรแฟร์ 2563 💚💚💚 โดยผู้ชนะในปีนี้ได้แก่ นายธรรมนูญ รุจิญาติ และ นายรัตนพงค์ แก้วนรา ผลงาน เตาปิ้งย่างลดควันระบบป้องกันการไหม้ด้วยน้ำประหยัดพลังงาน 🎊🎊 มารับชมภาพบรรยากาศในการแข่งขันกันได้เลย 📌นอกจากนั้นยังสามารถมาเจอกันที่งานเกษตรแฟร์ 63 🌳จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

พิธีมอบประกาศนียบัตร TGDA2020

ภาพบรรยากาศในการแข่งขันและพิธีมอบประกาศนียบัตร TGDA2020 พิธีมอบประกาศนียบัตรการประกวด Thailand Green Design Award 2020 จัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรแฟร์ 63 โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร และเยี่ยมชมผลงานของผู้เข้าประกวดทุกท่าน ซึ่งมีผลงานทั้งหมดถึง 17 ชิ้นผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล โดยผลงานจะถูกจัดแสดงอยู่ที่บูธของ TGDA2020 ในงานเกษตรแฟร์ 63 นอกจากจะได้รับชมผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม TGDA Popular Vote ให้ร่วมลงคะแนนกันด้วย โดยสามารถลงคะแนนได้ทั้งในงาน และผ่านทางเฟซบุ๊คของ TGDA

กำหนดการการตัดสินรางวัล The Best of the Best YOUNG TGDA2020 Thailand Green Design Awards 2020 ณ งานเกษตรแฟร์ 2563

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ การตัดสินรางวัล The Best of the Best YOUNG TGDA2020 Thailand Green Design Awards 2020 ณ งานเกษตรแฟร์ 2563 วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 13.00 – 13.15 น. ลงทะเบียนผู้แข่งขัน เวลา 13.15 – 14.15 น. การตัดสินรางวัล The Best of the Best YOUNG TGDA2020 ผู้ได้รับรางวัลสูงสุดของ 3 ประเภทการประกวดในกลุ่มนักเรียน นิสิตและนักศึกษา มานำเสนอเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบหัวใจสีเขียวรุ่นเยาว์ ประจำปี 2563 เวลา 14.15 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ลงทะเบียนผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด เวลา 14.45 – 14.50 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ เวลา 14.50 – 16.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวถึงโครงการ TGDA กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และมอบประกาศนียบัตร ดังนี้ – ประเภทประหยัดพลังงานและนวัตกรรมสีเขียว – ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ – ประเภทการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ – รางวัล The Best of the Best YOUNG TGDA2020 เวลา 16.00 –

การติดต่อรับผลงานคืน TGDA2020

การติดต่อรับผลงานคืน TGDA2020 ประกาศผลกันไปแล้วนะคะ สำหรับงาน Thailand Green Design Award 2020 ซึ่งจะมีการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลภายในงานเกษตรแฟร์ และมีพิธีมอบรางวัลในเดือนมีนาคม 2563 สำหรับท่านที่ไม่ได้รางวัลในครั้งนี้ ก็ขอให้พยายามต่อไปในครั้งหน้า ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันต่อไปนะคะ 💚💚💚💚 สำหรับผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ สามารถติดต่อรับผลงานคืนได้ด้วยตัวเอง ✔️✔️✔️ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารปฎิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 📌ติดต่อสอบถาม คุณปรียาชนุช 02-9428600-3 ต่อ 603-605 เฉพาะวันและเวลาราชการ) ผลงานที่ระบว่าจัดส่งคืนทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่จะทยอยส่งกลับภายในเดือนกุมภาพันธ์ หากท่านมีความจำเป็นเร่งด่วนกรุณติดต่อรับคืนด้วยตัวเอง) #TGDA2020 #รับผลงานคืน

ประกาศผลการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020

ตามที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหาร ภายใต้ชื่อ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการตัดสินการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสินและรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 ดังนี้ 1.รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และ นวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation)   กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ถึงระดับปริญญาตรี เท่านั้น) ชนะเลิศ          ผลงาน เตาปิ้งย่างลดควันระบบป้องกันการไหม้ด้วยน้ำประหยัดพลังงาน ผู้เข้าประกวด นายธรรมนูญ รุจิญาติ และ นายรัตนพงค์ แก้วนรา รองชนะเลิศ      ผลงาน คาร์บอนโฟมยางพาราสำหรับกำจัดการรั่วไหลของน้ำมัน ผู้เข้าประกวด นายนันทวัฒน์ ขยันกสิกรรม ชมเชย            ผลงาน อิทธิพลของไอน้ำควบแน่นเหลือทิ้งจากออโตแคลฟที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและ เชิงกลของวัสดุเชิงประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์สมรรถนะสูง ผู้เข้าประกวด นายชยานนท์ เอี่ยมใส และ นายเอกดนัย ดีประเสริฐวงศ์   กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน ชนะเลิศ          ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ รองชนะเลิศ      ผลงาน แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานแบบพลวัต ผู้เข้าประกวด บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด รองชนะเลิศ      ผลงาน เครื่องเติมอากาศประหยัดพลังงาน แบบไฮบริดจ์ ผู้เข้าประกวด นายบุญฤทธิ์ สูญพ้นไร้ ชมเชย            ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์   2. รางวัลผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency)   กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ถึงระดับปริญญาตรี เท่านั้น) ชนะเลิศ          ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ รองชนะเลิศ      ผลงาน กล่องข้าวน้อยฆ่าขยะอินทรีย์ ผู้เข้าประกวด

ด่วน! Thailand Green Design Awards 2020 ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562

Thailand Green Design Awards 2020 ขยายเวลาปิดรับสมัครและส่งผลงานจากเดิม 29 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 และสำหรับผลงานจริง สามารถส่งได้ทั้งทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. (เท่านั้น) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 092-557-3022 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)