ด่วน! Thailand Green Design Awards 2020 ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562

TGDA2020 ขยายเวลารับสมัครและส่งผลงาน
ถึงวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

Thailand Green Design Awards 2020 ปิดรับสมัครในทุกช่องทางภายในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 โดย

1.กรณีสมัครด้วยตนเอง
ท่านสามารถส่งใบสมัคร หลักฐาน และผลงาน ด้วยตนเอง
โดยสามารถส่งได้ถึงวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. (เท่านั้น)

2.กรณีสมัครผ่านทางไปรษณีย์
ท่านสามารถส่งใบสมัคร หลักฐาน และผลงาน ทางไปรษณีย์
โดยสามารถส่งได้ถึงวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 (เท่านั้น)
ทั้งนี้คณะกรรมการจะยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

3.กรณีสมัครผ่านทางอีเมล์
ท่านสามารถส่งใบสมัครและหลักฐาน ทางอีเมล์
โดยสามารถส่งได้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. (เท่านั้น)
สำหรับผลงานจริง สามารถส่งได้ทั้งทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง
ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. (เท่านั้น)

*หมายเหตุ ท่านสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานเข้ามาที่กองประกวดก่อนได้ แล้วส่งผลงานจริงตามมาในภายหลัง แต่ผลงานจริงต้องส่งภายใน วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. (เท่านั้น)

**ท่านที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดผลงาน คลิปวิดีโอ หรือ หลักฐานยังไม่ครบ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อหาท่านตามเบอร์โทรที่ระบุไว้ในใบสมัคร โดยเจ้าหน้าที่จะทยอยติดต่อท่านในช่วงเดือนธันวาคมนี้

สอบถามเพิ่มเติม


Line: @tgda.thailand
Facebook: www.facebook.com/TGDA.Thailand/
โทร: 092-557-3022 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
อีเมล์: [email protected]