[ข่าว] – ‘รุ่นใหม่ประชันไอเดียสุดล้ำเพื่อโลกสีเขียว’


ข่าวโดย: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ฉบับที่ 5970 หน้า 12 (บน)

 

    สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “ไทยแลนด์ กรีน ดีไซน์ อะวอร์ดส” (Thailand Green Design Awards หรือ TGDA) ปีที่ 4 โดยมีแม่งานคนสำคัญ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เผยว่า การประกวดเวทีนี้ก็เพื่อมุ่งหวังให้นิสิต นักศึกษา กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการทุกระดับ และผู็สนใจทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยบรรยากาศการจัดงานเป็นไปอย่างคึกคัก แต่ละชิ้นได้รับแรงบันดาลใจหลากหลาย อีกทั้งมีประโยชน์ใช้สอยอย่างน่าทึ่ง อย่างผลิตภัณฑ์ชนะเลิศสำหรับผู้สูงอายุ “เครื่องช่วยลุกนั่งชักโครกแบบย่นแรงสำหรับผู้สูงอายุ” ของ อนุรักษ์ ชุมปลา, ทิพย์สุดา เคนสงคราม และ นลัทพร พลภักดี จากโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม.22 เนื่องจากเห็นปัญหาของผู้สูงอายุที่ลุกนั่งโถชักโครกลำบากเพราะกล้ามเนื้อแขนขาไม่แข็งแรง จึงอยากคิดค้นนวัตกรรมช่วยทุ่นแรงสำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีผลงานชื่อ “เดินเล่น” ของชนัญชิดา ชาญอุไร ที่มองเห็นการใช้ไม้กระดานบนดินเลนเพื่อวิถีชีวิตและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อลดการใช้ไหม้จึงคิดค้นวัสดุทดแทนอย่างไฟเบอร์กลาส ซึ่งหากผู้ประกอบการสนใจก็สามารถต่อยอดผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ และผลงาน”โครงการออกแบบฉากกั้นบรรเทาความร้อน โดยใช้หลักการทำงานและคุณสมบัติของน้ำ” ของอิทธิยา โกตระกูล นักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่นอกจากจะคว้ารางวัลชนะเลิศแล้วยังได้รับรางวัล “ป๊อปปูลาร์ โหวต” ด้วย ผลงานมีลักษณะเป็นฉากกั้นที่ประยุกต์ใช้คุณสมบัติของน้ำมาช่วยระบายความร้อนในที่พักอาศัยขนาดเล็ก