[ข่าว] – ‘TGDA2018’ รักษ์สิ่งแวดล้อม ผสานเทคโนโลยีให้ใช้ได้จริง

ข่าวโดย: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ฉบับที่ 25007 หน้า 12 (บน)

.          “สิ่งแวดล้อมคือส่วนหนึ่งในตัวเรา” ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุประหว่างการประกาศผลการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards หรือ TGDA ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมการวิจัยอย่างแท้จริง
        ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวว่า แนวคิดของการ TGDA นั้นมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสร้างสังคมคุณภาพ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นอกจากนี้ รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต ประธานกรรมการตัดสิน ได้มีการกล่าวถึง การพิจารณาและเกณฑ์การตัดสินการประกวดผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้ว่า “การประกวดมีเกณฑ์ 4 ข้อ อันดับแรกคือความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีซึ่งใช้แบบไหนที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อมาคือเรื่องของดีไซน์ เพราะผลิตภัณฑ์บางอย่างดีมากแต่ไม่สวยทำให้คนไม่อยากใช้ สามคือใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ ซึ่งผู้ชนะก็คือผลงานที่สามารใช้งานได้แล้วจริง สุดท้ายคือความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
.          ในฐานะทูต TGDA2018 คุณเชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ กล่าวว่า เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ ซึ่งเชอรี่ดีใจมากที่เด็กรุ่นใหม่ให้ความให้ความสนใจและส่งเข้าประกวด หวังว่าปีหน้าและปีถัดไปจะมรคนมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้น มีไอเดียที่ล้ำหน้ามากขึ้นไปอีก