ผลงานสร้างสรรค์ ไอเดียรักษ์โลก

logo-tgda


ผลงานสร้างสรรค์ ไอเดียรักษ์โลก  

Thailand Green Design Awards 2017 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

  3-DSC_0626-3
DSC_0358 DSC_0367
1

1        เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017  ซึ่งงานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดได้จัดขึ้น ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในงานครั้งนี้  มอบโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล พร้อมมุ่งหวังให้ทุกคนหันมาใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน ร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จนสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้

2560-03-02_0837
1

1        ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “เป็นสิ่งที่เป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา เรามีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความอยู่ดีกินดีของชาติ ศาสตร์แห่งแผ่นดินก็เกิดจากภูมิปัญญาของชุมชน ภูมิปัญญาของผู้ประกอบการบวกกับศาสตร์ที่เป็นสากลที่มาประยุกต์ใส่กัน  ก็อยากจะมาช่วยประชาชนชาวไทยให้เกิดนวัตกรรมและสามารถสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มได้ และก็นำไปสู่เศรษฐกิจของไทยเป็นเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม”

DSC_0530 1        นอกจากนี้ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินได้กล่าวว่า “การที่เราต้องการที่จะนำเสนอต่อสังคมว่า มีคนที่ทำดีเพื่อสังคมและมีรายได้ด้วย สิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการสนับสนุนมากๆ ด้วย ผมเห็นว่ามีประโยชน์มาก สำหรับผู้ประกอบการเองที่จะนำไปใช้ต่อไป ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการด้วย สังคม สิ่งแวดล้อม”
1        นางวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “การประกวด Thailand Green Design Awards นี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบให้สถาบันฯ จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 3 โดยมุ่งหวังที่ต้องการให้ Thailand Green Design Awards เป็นเวทีการประกวดระดับประเทศ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร วัสดุธรรมชาติ และเศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆ ไปในเชิงพาณิชย์ได้
ข่าวpr-page
1        และในปีนี้มีผู้สนใจไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดใน 4 ประเภท รวมทั้งสิ้น 144 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น ประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) 12 ผลงาน, ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency) 86 ผลงาน, ประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement) 27 ผลงาน และ ประเภทสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 19 ผลงาน

1        แสดงให้เห็นว่ากระแสของการดำเนินธุรกิจสีเขียวนั้น กำลังได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จนมีคำกล่าวที่ว่า “Green Design” ไม่ได้เป็นแค่แฟชั่น ไม่ได้ผ่านมาแล้วก็ผ่านเลยไป แต่กำลังจะกลายเป็น Green Business ที่จะมาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของโลก” สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประกวด Thailand Green Design Awards จะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนหันมาใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเป็นบันไดให้กับทุกผลงานที่เข้าร่วมและได้รับรางวัล มีการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป” นางวารุณี กล่าว

1        ในปีนี้ TGDA มีผลงานรักษ์โลกได้รับรางวัลจากทุกประเภทรางวัลรวมทั้งหมด 34 ผลงาน ครอบคลุม 3 กลุ่มผู้สมัคร ทั้งจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา กลุ่มวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป ดูผลการประกวดอย่างเป็นทางการได้ที่ https://www.tgda.in.th/announced-tgda2017.html

 ข่าวpr-page2

*ขอแสดงความยินกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน*

1        ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคนสำคัญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด, บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, สยามพารากอน, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และขอขอบคุณพี่ ๆ สื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวสารของ TGDA มาโดยตลอด
ข่าวpr-page8
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกสีเขียวไปกับเรา “TGDA”

 

ติดตามข่าวการประกวดได้ที่ เว็บไซต์ www.tgda.ku.ac.th
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/TGDA.Thailand