การประกวด TGDA 2016

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Thailand Green Design Awards 2016

โดยมี นางวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) ชั้น 5 ดิ เอ็ม โพเรียม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์