การประกวด TGDA 2023

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มก.เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดผลิตภัทฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(Thailand Green Design Awards) ประจำปี 2023

จัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มก.

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ