TGDA Awards2017

TGDA Awards

TGDA2017

ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)

เส้นตรง-แดง6

กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

1

รางวัลชมเชย

ผลงาน : ถ่านอัดหุงต้มพร้อมไล่ยุง
โดย : นายฉัตรชัย  ไร่สงัด

2

รางวัลชมเชย

ผลงาน : ถังหมักแก๊สชีวภาพแบบแห้งรุ่นพึ่งพาตัวเอง
โดย : นายพิพัฒน์  จันทร์ประดิษฐ์  และคณะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3

รางวัลชมเชย

ผลงาน : ศึกษาผลกระทบของระบบสุญญากาศที่มีต่อการกลั่นน้ำทิ้งจากครัวเรือนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : น.ส.ชนาธิป พิมลพรรณ์ และ น.ส.นลินี แสนเทพ


กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

4

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : เครื่องฆ่าเชื้อช้อนส้อมประหยัดพลังงานสำหรับศูนย์อาหาร
โดย : น.ส.ฐานิฏฐ์ สุวรรณบุณยกิจ


กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

5

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : ดีไอ สมาร์ท ไวเลส สวิตซ์
โดย : บริษัท ดีไอ คอนเซ็ปต์ สโตร์ จำกัด

6

รางวัลชมเชย

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดถังเครื่องซักผ้าจากธรรมชาติ ณ นนท์
โดย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเชอรัล อินเกรเดียนส์

7

รางวัลชมเชย

ผลงาน : โครงการ “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2559
โดย : บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด


ผลงานประเภทการใช้ทรัพยาการอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)

เส้นตรง-แดง6

กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

8

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : ชุดโคมไฟจากเศษเสื่อกก
โดย : น.ส.ยุพาพร สีจุ้ย และนายสิรภพ บุญเพ็ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

9

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : ถุงเพาะชำย่อยสลายได้จากเส้นใยธูปฤาษี
โดย : น.ส.ไพจิตรา แก่นนาคำ และคณะ
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

10

รางวัลชมเชย

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์ของเล่นแมวจากรากตำแยแมวและผักตบชวา WEWO
โดย : นายชวนพจน์ ถิ่นโพธิ์วงษ์ และคณะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

11

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : CHARCOAL TILE
โดย : นายนภดล สังวาลเพ็ชร

 12

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : แผ่นผนังดินอัดสำเร็จรูปที่ต้านทานการชะล้างสูง
โดย : นายประชุม คำพุฒ

13

รางวัลชมเชย

ผลงาน : โคมไฟรังไหมเย็บมือ
โดย : กลุ่มรังไหมประดิษฐ์


กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

14

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าว
โดย : บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด

15

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : เมนี่โกราวน์ คอเลคชั่น
โดย : บริษัท เมนี่ เมนี่ จำกัด

16

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : สายหิ้วกล่อง
โดย : บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

17

รางวัลชมเชย

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด
โดย : บริษัท ไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์ จำกัด

18

รางวัลชมเชย

ผลงาน : อีโค่เปเปอร์
โดย : บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด

19

รางวัลชมเชย

ผลงาน : โอริกามิ ชุดภาชนะจากคอมโพสิตชีวภาพปาล์มน้ำมันกับเมลามีน
โดย : บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอล จำกัด

20

รางวัลชมเชย

ผลงาน : เอิร์ท บล็อกซ์
โดย : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)


ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)

เส้นตรง-แดง5

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

21

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : ชุดอุปกรณ์การทำผ้าบาติก
โดย : ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ และคณะ

22

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : สมุนไพรไม้จิ้มฟันจากก้านตะไคร้
โดย : วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรลูกประคบ

23

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : แผ่นรองกันมดแอนต์แพด
โดย : นายศรีวิชญ์ บุญซื่อ

24

รางวัลชมเชย

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ด้วยพืชสมุนไพร 6 ชนิด
โดย : กลุ่มพัฒนาชีวิตครู


กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

25

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : นวัตกรรมมีดกรีดยางนกเหงือกชนิดไม่ต้องลับมีด (ถอดเปลี่ยนใบมีด)
โดย : บริษัท แอดวานซ์ คิว จำกัด

 26

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : บาน
โดย : บริษัท สยาม ทริปเปิล จำกัด

27

รางวัลชมเชย

ผลงาน : สารสกัดสมุนไพร นวัตกรรมใหม่จากสมุนไพรอบอาบแผนโบราณ
โดย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาลักษณ์เจริญ

ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

เส้นตรง-แดง6

กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา 

28

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : ดูโอซีท
โดย : น.ส.วรีสา ลัคนาธรรมพิชิต และคณะ

29

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : Stand by me รองเท้าสลิปเปอร์เพื่อผู้สูงอายุ
โดย : น.ส.พิชญ์สินี เรืองวรเวทย์ และคณะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30

รางวัลชมเชย

ผลงาน : ชามะม่วงหาวมะนาวโห่ สำเร็จรูป ตราทรี ฟรุต
โดย : นายปัณฑ์กรณ์ หรูรักษ์วิทยา์ และคณะ
มหาวิทยาลัยหอการค้า


กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

31

รางวัลชมเชย

ผลงาน : รถ เอ็ม.ยู หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อชุมชนกับเปลผู้ป่วยยืดสูง Stretcher X
โดย : นายกาย จาตุรจินดา


กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

32

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : เก้าอี้ผู้อายุ
โดย : บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

33

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : Bacbomb Denture Nano Bubble Cleanser
โดย : บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

34

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : ไฮโดรเมช
โดย : บริษัท แอดวานซ์ เมดิเทค จำกัด