ติดต่อเรา

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน อาคารปฎิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Phone: 02-942-8600-3 ต่อ 601, 603
Fax: 02-562-0338
Mobile: 092-557-3022
E-mail:  tgda-kapi@ku.th
Line: @tgda.thailand
Facebook: www.facebook.com/TGDA.Thailand